Vraaggesprekken met Monique Wortelboer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een diepere kijk op opvoedingsvragen

Het begin van het aardse leven is eigenlijk één groot en gedifferentieerd geboorteproces. De spirituele anatomie van dit proces geeft houvast in opvoedingsvraagstukken. De kracht van Monique  is dat zij deze spirituele kennis handen en voeten kan geven voor het dagelijkse leven. Haar ervaringen als moeder van vijf kinderen geven dit kader bezieling en levendigheid.

Het huishouden terug op de kaart

Huishouden doen in een cultuur die gericht is op zichtbare productie en op prestaties buiten de deur is een hele oefening waar veel mensen mee worstelen. Toch is zorgen de meeste essentiële bezigheid die een mens kan verrichten. Het helpt een mens te gronden en in het hier en nu te leven. In onze digitale wereld is het huishouden een therapeutische bezigheid geworden. Voor kinderen is het een incarnatienoodzaak om in een huishoudelijke setting op te groeien. we zouden er alles voor over moeten willen hebben om dit levensgebied te herwaarderen vanuit de rijkdom die het vertegenwoordigt.

Het verschil tussen prana en elektra

De mensheid is sinds enkele eeuwen een weg ingeslagen die hem wegvoert van de macht over zijn eigen levenskrachten. Deze verbroken verbinding met de levende werkelijkheid veroorzaakt een neerwaartse spiraal. Dit boek gaat over het energielichaam van de mens en zou aanleiding kunnen zijn voor een cursus aangezien er veel te oefenen en te beleven is aan deze materie. Bewustzijn in die richting draagt bij aan de vitaliteit en het welbevinden van het leven op aarde.

Alles wat je altijd al hebt willen weten over karma en reïncarnatie maar niet durfde te vragen….

In haar boek ‘de eeuwige mens’ schrijft Monique over het karmische bestel, over de zeven wetten van reïncarnatie die ten grondslag liggen aan de ontwikkelingsweg van de mensheid op aarde. Zij voelt zich erg thuis in deze thematiek vanuit een groot bereik aan ervaringskennis met karma en reïncarnatie. Kom alles durven vragen!

 

En hoe nu verder?

De crisis in de wereld zet aan tot bezinning over de toekomst. In haar boek ‘Samenleven’ geeft Monique in veertig kleine hoofdstukjes een heldere doorkijk op een toekomst waarin de menselijke ontwikkeling met het onderlinge verkeer de boventoon voert. Zij is niet bang om heilige huisjes omver te gooien en kan geïnspireerd vertellen over wat ervoor in de plaats zou kunnen worden gesteld. Het omvatten van de grotere verbanden is wel een vorm van hersengymnastiek.

Het hele plaatje

Het kwaad is een noodzakelijk thema om bespreekbaar te maken. In haar boek ‘Tegenmachten’ geeft Monique spirituele inzichten over de aardse krachtverhoudingen. Zij is door haar spirituele bagage, zoals zij zelf zegt, ‘fors ontnuchterd’ en weet met deze nuchtere blik een helder licht te werpen op problematiek van de mensheid, met name op de problemen en situaties die zij de laatste decennia geschapen heeft. Deze hete hangijzers vragen om meer achtergrond en realiteitszin waardoor er handvaten kunnen worden aangereikt voor de dagelijkse omgang ermee.

Voeding voor het hiernamaals

Haar laatste boek, ‘De religie van het leven’ gaat over spiritualiteit, over het maken van een verbinding vanuit de geest, waar het woord religie voor staat. Monique heeft een divers bereik aan ervaringen met de andere kant en laat die ervaringswereld uitvloeien in de onderwerpen waar zij over spreekt en schrijft. Het kan gaan over het geboorte- of stervensproces of begeleiding daarbij, over het leven na de dood, over karma en reïncarnatie, over spiritualiteit in het dagelijks leven, over alles wat die voeding nodig heeft en concreet wil worden op aarde om door te kunnen werken in het hiernamaals.