Monique Wortelboer

Monique Wortelboer schrijft boeken, geeft lezingen en consulten waarin zij spiritualiteit handen en voeten geeft voor het leven van alledag. Een thema van haar werk is de eigen energiebron van de mens, de levenskracht, die in andere culturen met prana of chi wordt aangeduid. Ook doet zij karma -onderzoek en belicht vanuit die ervaringswereld de verschijnselen van de huidige tijd.
Monique Wortelboer is uit te nodigen voor lezingen, cursussen of individuele gesprekken via info@hetlevenswater.nl.